Deutsch
English
Espanol

Notas de aplicación

Bibliografía por año y número de publicación

2020

Notas de aplicación 211
Pharmacokinetic study on carbamazepine and gabapentin employing HemaXis DB, a novel device for convenient whole blood self-sampling, and the GERSTEL Dried Blood Spot Autosampler (DBS-A) coupled online to LC-MS/MS